Service aparate Lelit, Saeco, Delonghi

LISTĂ DE PREȚURI SERVICE APARATE CAFEA

prețuri pentru reparații/întreținere

40 lei

MANOPERĂ REPARAȚIe APARAT CLASIC

30 lei

constatare - gratuit pentru reparații complete

70 lei

decalcifiere

50 lei

curățare grup cafea + UNGERE

50 lei

Igienizare aparat cafea

Preț pe aviz

SCHIMBARE PIESE

termeni și condiții

 1. Clientul comuntcă datele de identificare ale aparatului.

 2. Primim în service doar aparatele fabricate pentru rețeaua electrică EU 230V / 50 Hz. Ne rezervăm dreptul de a refuză aparatele insalubre, care prezintă urme de insecte, paraziți sau pericol de contaminare.

 3. Clientul trimite aparatul în service pe răspunderea proprie referitoare la transport. Nu ne asumăm responsabildatea dacă ambalajul original este incomplet, iar acest lucru cauzează daune aparatului. Este necesară prezentarea facturii și a certificatul de garanție în original pentru aparatele ale căror certificat de garanție este valabil (în cazul în care suntem emitenți)

 4. Se completează raportul corespunzător intrării aparatului în service. Clientul semnează raportul, adăugând un număr de telefon, un nume în clar și semnătură. Clientul care este doar reprezentantul proprietarului va completă documentul împreună cu seria actulului de identitate.

 5. Rezultatul constatării pentru verificarea mecanică și eliberarea devizului cu costurile reparației se emit în mininum 2 zile lucrătoare. Timpul de reparație poate fi cuprins între 5-15 zile lucrătoare, în cazul aparatelor în garanție. În cazul reparatillor efectuate în afară garantlei, timpul total de reparație poate fl cuprins între 5-30 zile calendaristice, atunci când este nevoie de a comandă piese de la producător.

 6. În situații excepționale, la montarea piesei comandate se poate descoperi necesitatea comandării unui alt subansamblu, al cărui defect nu era vizibil fără piesa respectivă.

 7. După ce clientul agreează devizul de reparație trimis în format electronic, sau anunțat telefonic, se poate continua reparația.

 8. Dacă devizul de reparație nu este agreat de client, lucrarea se sistează, astfel că sunteți nevoit se achitați prețul de 30 lei pentru constatare.

 9. La ieșirea din service, clientul semnează raportul de service emis în urmă constatării, semnate de către responsabilul de departament. Clientul semnează raportul, adăugând un număr de telefon, un nume în clar și semnătură. Clientul care este doar reprezentantul proprietarului va completă documentul împreună cu seria actulului de identitate.

 10. Aparatele care prezintă depuneri de calcar sau probleme de întreținere, mecanisme blocate din cauza întârzierii sau neefectuării corecte a operatillor de întreținere, vor fi reparate contra cost, neacoperit de garanție.

 11. Garanția reparațiilor (6 luni pentru piese înlocuite + manoperă) se acordă doar la sediul SC ZANIAT COM SRL.

 12. Clientul este obligat să își ridice aparatul din service (indiferent dacă este reparat sau nu) în termen de 60 zile calendaristice de la dată în care a fost contactat pentru a i se aduce la cunoștiință stadiul în care este aparatul. În caz contrar, în ziua cu numărul 61, clientul este de drept în întârziere, iar aparatul va intra în patrimoniul SC ZANIAT COM SRL. și se va lăsa fără o notificare prealabilă, SC ZANIAT COM SRL urmând să recupereze din aparatul clientului componentele folosite.

Service Aparate Cafea

Dacă întâmpinați vreo problemă cu vreunul dintre produsele de mai sus, apelați cu încredere la cel mai profesionist SERVICE APARATE LAVAZZA, SERVICE APARATE SAECO, SERVICE APARATE DELONGHI, SERVICE APARATE LELIT, unde folosim doar piese ORIGINALE.

Contact

Intră în legătură cu NOI.

Contactează-ne la următoarele numere de telefon:

Adrian Dincă: 0744593411

Adrian Paraschiv: 0745050749

Scrie-ne la service@kfea.ro